Veinettet trenger flerkommunalt samarbeid

Veinettet strekker seg over det ganske land, og graderes som statlige, fylkes og kommunale veier. Og de ulike instansene har også ansvar for sine veier. Veinettet skal til stadig vedlikeholdes og utbedres. Det vil si at man må samkjøre når de ulike veiene skal vedlikeholdes, hvem som skal gjøre hva og så videre. Derfor må finnes en dialog mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Veiene er under samferdselsdepartementet og skal ha en viss kvalitet ut fra diverse standarder. De statlige veiene kalles Europaveier og riksveier, og er de største ferdselsårene gjennom landet fra sør til nord. Videre er det fylkesveiene som fylkene har ansvar for, og til sist de kommunale veiene. Private veier har eieren ansvar for, men det er staten som har ansvar for skilting.
Men kommunene i et område opprettet et fagnettverk, slik at de kunne samarbeide bedre for hverandre. Dette skulle gjøre oppgavene mye enklere for alle parter.

Fagnettverk samler kompetansen

Samarbeid knytter også asfalt-lag og veiarbeidere sammen fra kommune til kommune gjennom et nettverk. For fag-nettverket fungerer på den måten at man samles for utveksling av informasjon og inngå avtaler. Man skiller mellom store og små prosjekter, og de større prosjektene må godkjennes av rådmanns-kollegiet. Mens mindre prosjekter skal fag-nettverket selv sette i gang. Disse prosjektene må hele tiden samordnes med de andre prosjektene som er satt i gang i samferdselsavdelingene. Og representantene skal avklare med kommunene dersom det er saker ved arbeidet som trenger ytterligere informasjon. Under hele forløpet må de jobbe for felles løsninger som skal være med på å forenkle oppgavene. De vil jobbe med å formidle informasjonen.slik at alle får vite viktige informasjon om innkjøp og oppfølging av lovverk.
Da kan de utføre veiarbeidet mer samkjørt.
RoadworksVeiarbeidet er nokså sesongpreget, og derfor passer fag-nettverkets møter ypperlig før og etter endt sesong, samtidig som det hele tiden er fokus på samhandlingen mellom de nærmeste kommunene.På denne måten kan de planlegge fram i tid, og bli enige om løsninger som gagner alle partene i veibyggingen. Kanskje var det slik at noen kunne sørge for lager av anleggsmaskiner og kjøretøyer, mens en annen kommune kunne sørge for innkjøp av materialer og råstoff. Kommunene gjør hverandre gode ved å hjelpe til der det skorter mest, og tanken om å heve det laveste nivået kommer igjen til å være avgjørende. For alle er del av et større fellesskap, der man må klare å tenke abstrakt og på komplekse problemer. Fordeling av ansvar og oppgaver kan være en start på løsningen på en større oppgave.

Kommunesamarbeid omfatter avdelingene for veiarbeid

Med det flerkommunale nettverket kan man gjennomføre både store og mindre prosjekter, uten at det oppstår mange overraskelser og hindringer på veien. For alle kommunene må forholde seg til samme nasjonale plan for vei og samferdsel. Derfor kan samarbeid være den beste veien til målet. Staten baner vei for kommunene til å starte fag-nettverk gjennom å gi dem tillit og økonomisk frihet til å styre selv. Mens veiene skal gås opp, og prosjektene skal registreres, kan fagfolkene sette seg ned og sammen finne de riktige løsningene. Jo flere som deltar i samarbeidet, jo enklere får man oversikt over alle oppgavene. Og at oppgavene kommer, er det ingen tvil om. For når sant skal sies, er det slik at når man skal gå alle veiene, kan man like gjerne gå dem sammen med andre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *