Trainee i kommunesektoren

Et samarbeid som gi gode resultater er å benytte seg av de nyutdannede og få dem inn i kommunesektoren ved å lage en lærings-plattform hvor de får prøve seg i ulike sammenhenger. Et slikt opplegg er gjennom trainee-ordninger. En utvalgt kandidat for prøve seg i tre.-fire bedrifter eller områder i kommunen, i forhold til den utdannelsen hun eller han har. Da vil de bli loset inn i kommunesektoren på en fin måte, uten å forplikte seg til noe annet enn å være en del av trainee-opplegget. Mange setter pris på trainee, fordi man kan starte nederst på rangstigen, og få bygge seg opp masse erfaring fra ulike felt i kommunesektoren.

Trainee introduserer unge til arbeidslivet

For mange unge er trainee en ukjent mulighet for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Ordningen fungerer slik at man kan være flue på veggen i tre-fire kommunale enheter, få masse læring og tjene omtrent halv lønn young traineede årene man er der. Er den enkelte kommune eller bedrift interessert i ansettelse før tiden er gått ut, kan man velge å bli ansatt der fortere.
Opplegget er noe man kan søke på, og gjennom søknads-brevet blir man valgt ut etter hvor relevant utdanning man har, og så videre. Etter omtrent ett år, blir man sendt videre til neste bedrift og slik går trainee-perioden ut etter 4 år. Vanligvis blir man da ansatt med full lønn etterpå. Dette er en del av kommunalt samarbeid, fordi kandidaten kan brukes på flere områder. Program for trainees er ofte for utdannede sykepleiere eller ingeniører. Det er stor etterspørsel etter disse to yrkene i kommunal sektor, og gjør man et godt inntrykk, får man garantert arbeid. Samtidig vil de knytte kontakter, få ny erfaring og mest sannsynlig arbeid til en sektor som hele tiden trenger kompetente arbeidstakere. Samarbeidet mellom kommune og utdanningsinstitusjon er et flott tiltak som gagner begge parter. Flere kan dra nytte av det samme.

Kommunesektoren tenker nytt for optimalisering

For kommunen må hele tiden fornye seg og tenke i nye baner når det stadig settes nye og strengere krav til dem. Den desentraliserte systemet der kommunene selv forvalter økonomien sin, er med på å forenkle oppgavene og skape innovasjon. Traineene kommer inn som friske pust og sitter på den aller siste kompetansen innenfor mange områder. Å optimalisere i kommunene betyr å fange opp alle brukerne slik at tjenestene de trenger alltid er tilgjengelige. Dette er kompliserte og vanskelige oppgaver å få til. Jo høyere kompetanse og arbeidsvillige arbeidere man får tak i, jo enklere vil de store oppgavene bli håndtert. Alle er med å drar i riktig retning, slik at kommunesektoren fortsetter å bestå. Enten det blir kommunesammenslåinger eller ikke, vil interkommunalt samarbeid hjelpe brukerne til å få de tjenestene de stadig har krav på.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *