Kommunenes økonomi er under stort press

Det er stor usikkerhet med tanke på utviklingen i norsk kommuneøkonomi i årene som kommer. For ringvirkningene av den avtagende oljevirksomheten har ikke ennå for fullt kommet til syne.
Styresmaktene har varslet flere tiltak for å stimulere til økt aktivitet og utvikling i næringslivet, blant annet vedlikehold og utbedring av statlig infrastruktur, samtidig som det kommunale vedlikeholdet økes i samme grad. Dette skal være med på å opprettholde kommunenes kjøpekraft, slik at de kan fortsette å tilby de samme tjenestene som de tilbyr nå.
Deretter må det i samsvar med hva KS har uttalt, satses på ekstraordinære tiltak i kommunesektoren. På denne måten vil man også stimulere privat sektor i kommunene.
Alt dette er hva man kaller motkonjunkturpolitikk.

Kommunene må varsles i god tid

I og med at dette er tiltak som skal gi rask økt aktivitet, og som kan avsluttes hurtig, må kommunene ha beskjed lang tid i forveien slik at de kan sette i gang planlegging. Og prosessene må gå hurtig uten at byråkratiet blander seg inn. Det vil oppstå et etterslep i oppgavebehandling, men dette er sekundært prioritert i forhold til å sette i gang aktivitetene.
Blir dette gjennomført er det mulig at kommunene kan bedre økonomien sin uten at ringvirkningene fra oljesektorens reduserte virksomhet får større påvirkning enn at man klarer å ri av den verste stormen.
Påvirkningen på kommuneøkonomien fra innvandring vil være stor, fordi det vil bli store utgifter til bosetning, integrering og sysselsetning. Med moderate forhåpninger, vil man også kunne stabilisere økonomien på et The Economyhøyere nivå, dersom innvandringer er moderat og forutsigbar, samtidig til at man gjennom smarte løsninger kan holde sysselsettingen høy.
Forblir derimot kommuneøkonomien like trang som nå, så vil det presse seg frem endringer i kommunestrukturen. man blir nødt til å fokusere på å vedlikeholde velferdstjenestene, og se bort fra innovasjon.
Men det er kanskje potensialet i kommunene som vil tiltrekke seg kompetente og ivrige medarbeidere som er gode på å endre og innoviere kommunene.

Stadige utfordringer for kommuneøkonomien

Kommunestyre og økonomi går hånd i hånd, for det meste av kommunebudsjettet skal gå til å tilby brukerne så optimale tjenester som mulig. Enten det er helse, skole eller barnehage. Derfor må kommunesektoren bli varslet om endringene i tide, slik at de klarer og evner å stå imot konjunktur-endringene som kommer som en tsunami etter oljeeventyrets kollaps, samtidig som de sjonglerer kommunale oppgaver som helse, skole, tjenester, og innvandring på en gang. Med trang økonomi er skyene mørke over norsk kommuneøkonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *