Kommunalt samarbeid om barnevern

Barnevern er et anliggende som gjelder både stat og fylke, men det er ofte, og skal sikre barn og ungdoms oppvekstsvilkår. Loven setter barns Child welfareoppvekst og omsorg i fokus, og er det svikt i disse, kan kommunen i verste fall ta over omsorgen for barnet. Barnevernsloven, som ikke er en rettighetslov, bygger på to grunnpilarer, og det er at man alltid skal agere etter barnets beste, og at man skal gjøre minst mulig inngrep.
Rettergangen er fast, og blir en sak for kommunen. Det vil gjøre alt som er mulig for at barnet skal ha de beste oppvekstsvilkårene som mulig.

Møtene viser fokus på barnevern

I de interkommunale møtene vises ofte stort engasjement og fokus. Ofte kommer det frem erkjennelser om at samarbeid styrker tjenesten:
*Det tilrettelagte tilbudet vil bli sterkere om kommunene samarbeider.
*Man trenger størst samarbeid om fosterhjemsomsorgen.
*Implementering av nye systemer bør skje trinnvis
*Manglende ressurser fremskyter interkommunalt samarbeid.
Det kan se ut til at det er en ubalanse i forventninger og ressurser. For alle er klare på at barnevernet må opprettholdes slik at ikke flere barn lider under dårlig kår. Kompetanseheving kan skje gjennom at fagfeltene på tvers av kommunene samarbeider bedre. Derfor blir mange sendt på videreutdanning og kurs sammen for å bedre kompetansen sin. Fosterhjem er enklest å finne i nabokommuner eller lignende og derfor hjelper også samarbeidet med dette. Oversynet fra staten må effektiviseres, slik at kommunene kommer seg videre med arbeidet sitt.
Alle kommuner jobber i stor grad med å tilrettelegge for barn og ungdom slik at de kan ha en oppvekst på lik linje med alle andre. Det er vanskelige og kompliserte oppgaver. Når to eller flere kommuner kan jobbe sammen om et bedre tilbud, gode løsninger og forene ressursene, går arbeidet bedre. Dette finnes det mange eksempler på.

En arena for å samles

Kommunene må fortsette det gode arbeidet de gjør med hverandre slik at hovedmålet blir ivaretatt, nemlig å passe på barn og unge. For at de skal ha gode oppvekstsvilkår, må også tilbudet i kommunen være bra, slik at det er steder hvor de unge kan møtes, i utfoldelse av idrett, musikk, kultur eller fritidsaktiviteter. Da kan de hjemlige problemene også dempes. Men først og fremst skal tilsynet være en hjelpende hånd for å skape frivillige endringer i hjemmet. Mange kan slite med psykiske eller økonomiske problemer, som gjør at de ikke klarer å ta seg av barna slik som de burde.
Så en arena for de interkommunale tjenestene er godt å ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *