Interkommunalt tverrfaglig samarbeid

Det interkommunale samarbeidet skal være et tiltak for å effektivisere og forenkle tjenestetilbudet til beboerne eller brukerne. Gjennom å samarbeide kan man utnytte hverandres kompetanse og fordeler, slik at alle har nytte av det og jobber for å dra i samme retning. For oppretter man et fag-nettverk kan de ulike avdelingene samarbeid på tvers av kommunegrensene, for å gjennomføre prosjekter og oppgaver.

Den store samhandlingsreformen er satt i verk

For det er gjennom strategiske reformer at det interkommunale samarbeidet har tatt form. Det er i likhet med all demokratisk og solidarisk tankegang å utnytte hverandres egenskaper og fordeler til å heve det laveste nivået. Kommunene kan samarbeide om en rekke saker som:
health care*Barn og ungdom
*Bygg og anlegg
*Helse
*IKT
*Vei og parkering
Når man samarbeider, får man dra nytte av erfaringer som er gjort på disse områdene. Det fører til at man sparer tid og penger på oppgavene som tar mye av tiden til kommunale ansatte, og som i mange tilfeller fører til mye papirarbeid. Gjennom å innføre standardiserte og gode løsninger kan senere problemer henvises til det tidligere arbeidet. Det kan være smart å føre samarbeid med kommuner som geografisk er nærme hverandre, slik at møter kan foregå i enkelhet, og at det er noenlunde samme demografi, næring og populasjon.
Kommuner med store forskjeller i populasjon eller næring kan by på problemer, fordi by og land har ulike prioriteter og kommuner med stor næringsinntekter fra naturressurser og så videre, har vanskelig for å samarbeide på lik linje med andre. Men dersom de har åpne sinn, kan likevel samarbeidet bli godt. Det må være gjensidig respekt og interesse for å få til løsninger. Alt dette organiseres gjennom KS, kommunesektorens organisasjon. Sammen søker kommuner og fylkeskommuner å optimalisere tjenestetilbudet til brukerne slik at man sikrer gode lokalsamfunn. Og for å sikre velferden, som man har jobbet så hardt for å oppnå.
Som den største offentlige arbeidstakerorganisasjonen i landet, forhandler de frem avtaler og gir råd og veiledning. Som utvikler ønsker de å være en med spiller til kommunene, og har jevnlige møter i Regjeringen om kommuneøkonomi, rammebetingelser og de kommunale velferdstjenestene.

Kommunene må stadig utvikle seg og samarbeide for å overleve

For om det er det første steget mot kommunesammenslåinger, vites ikke. Men det er også en sak som er mer og mer aktuell i medias lys. For kommunestrukturen er under lupen, for å skape bedre systemer og ordninger som opprettholder de velferds-rammene man har i dag. Da må flere ordninger revurderes og settes ut på anbud, slik at det lar seg gjøre å tilby tjenester til brukerne i samfunnet. Kommunene er der for brukerne, og dersom ikke kommunesektoren fungerer slik den er i dag, med sitt desentraliserte ansvar for økonomi og drift, så må man være klar for omstilling. Det brygger opp til debatt om hvilke kommuner som skal slås sammen. Men først og fremst må man fortsette med det interkommunale samarbeidet, slik at man driver utviklingen videre foran seg. Gjennom slike tankesett vil man alltid være beredt og klar når det må nye koster til.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *