Kommunalt samarbeid om barnevern

Kommunalt samarbeid om barnevern

Barnevern er et anliggende som gjelder både stat og fylke, men det er ofte, og skal sikre barn og ungdoms oppvekstsvilkår. Loven setter barns oppvekst og omsorg i fokus, og er det Mer »

Trainee i kommunesektoren

Trainee i kommunesektoren

Et samarbeid som gi gode resultater er å benytte seg av de nyutdannede og få dem inn i kommunesektoren ved å lage en lærings-plattform hvor de får prøve seg i ulike sammenhenger. Mer »

Kommunesamarbeid er godt for brukerne

Kommunesamarbeid er godt for brukerne

Det er en kjent sak at kommunene er selv ansvarlige for økonomien og tjenestene de tilbyr brukerne. For å bedre tjenestetilbudet vil kommunen hele tiden forhandle seg fram til avtaler og løsninger Mer »

Kommunenes arealplanlegging

Kommunenes arealplanlegging

Arealplan er en del av kommune-strategien og arealplanen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruken i kommunen forøvrig. Så skal også arealplanleggingen vise frem de viktigste hovedtrekkene i disponering av arealet, Mer »

 

Om oss i kommunene

Som del av et interkommunalt samarbeid, har fag- nettverket god erfaring med å jobbe med utvikling, effektivisering og forbedring av kommunenes tjenesteytelser på tvers av kommunene, og til beboerne og brukerne av tjenester.
Fag-nettverket fordeler og samler de ulike feltene og dermed kan de enkelt få oversikt over alle prosjektene som skal gjennomføres i den kommende tiden.
Det skapende fag-nettverket diskuterer saker som er viktige i kommunesektoren, og som det er nødvendig å se på i nytt lys. Og gjennom det gode interkommunale samarbeidet, finner man løsninger som reduserer kostnader, effektiviserer oppgaver og forbedrer tjenestetilbudene.

Fokus på de viktige områdene

I tillegg til at man får samlet og utnyttet den beste kompetansen i kommunene, får man satt fokus på de aller viktigste områdene. Det handler om barn og unge, pleie og omsorg, bygg og anlegg og skole og barnehage. I fag-nettverket får man utnyttet de aller beste fagfolkene, politikerne og kommuneadministrasjonene. Slik får man samkjørt de mest kompetente kommuneansatte som både har stor kunnskap og lang erfaring. På den andre siden kan vi komplementere hverandre på tekniske saker, slik at man også her samarbeider om de beste løsningene som gagner alle, og ikke minst brukerne.
Fag-nettverket skal også virke som en igangsetter for nye innovative løsninger, og dermed starte opp prosjekter som skal gjøre kommune-driften bedre og mer effektiv. Samtidig er det viktig å få ny og frisk kompetanse inn i kommunesektoren, og derfor søker å koble offentlig sektor med utdanningsinstitusjonene. Da vil arbeidsplasser skapes, gjennom det bærekraftige interkommunale samarbeidet.